CYKLODOPRAVA – VIZE A CÍLE

Vize: Jaká by měla být cyklistická doprava v roce 2030?

Pohyb na jízdním kole je vnímán jako běžný, ve městech nejsou zbytečné zákazy a cyklisté jsou chráněni při nutné jízdě po ulicích se silným provozem, pokud je to možné, jsou vybudovány cyklostezky podél vodních toků, především páteřní cyklostezka Odra – Nisa, podíl cyklistů na přepravní práci dosahuje 4%.

 

Strategické cíle a dílčí cíle – Cyklistická doprava je:

 • A Vnímaná jako běžná
 • B Chráněná od provozu automobilů
 • C Podporovaná jako pozitivní zážitek

A Vnímaná jako běžná

Aby se stala cyklistická doprava běžnou součástí městské dopravy, jsou navržena opatření plnící dílčí cíle orientované na zrušení zbytečných omezení vjezdu pro cyklistickou dopravu a umožnění odstavení jízdního kola nejen po městě, ale také v místě pracoviště. Koordinátor dopravy bude prosazovat řešení, která s cyklisty v městské dopravě počítají, pro umožnění využití výhod cyklistické dopravy všem obyvatelům a návštěvníkům města bude zaveden bikesharing – půjčování sdílených jízdních kol.

 

Dílčí cíle

A1: Provoz cyklistů po chodnících a pěších cestách s malým provozem pěších

Opatření:

 • A1.1: Legalizace jízdy po vybraných cestách
 • A1.2: Možnost jízdy po vybraných chodnících bez silného pěšího provozu

 

A2: Umožnění jízdy ve městech bez omezení zavedených pro automobilovou dopravu

Opatření:

 • A2.1: Průjezdnost zklidněných ulic a zón
 • A2.2: Umožnění průjezdu jednosměrkami v obou směrech
 • A2.3: Zřizování zón 30 s plošně obousměrným pohybem cyklistů

 

A3: Parkování kol v cíli cest

Opatření:

 • A3.1: Cyklistické stojany, cykloboxy, především v centrech měst
 • A3.2: Zaměstnavatelé – úpravy pro cyklisty
 • A3.3: B+R na terminálech a nádražích
 • A3.4: Parkování u škol

 

A4: Zřízení koordinátora dopravy / cyklokoordinátora na úrovni obcí

Opatření:

 • A4.1: Zřízení koordinátorů dopravy s funkcí cyklokoordinátora na úrovni obcí

 

 

B Chráněná od provozu automobilů

Optimálním řešením pro bezpečnou a pohodlnou jízdu cyklistů jsou cyklostezky, ty však lze vybudovat v Liberci a Jablonci nad Nisou jen velmi omezeně kromě stezek podle vodních toků, proto tam, kde budou muset cyklisté využívat městské ulice s vysokými intenzitami automobilové dopravy, bude zvyšována jejich bezpečnost zřízením cyklopruhů a opatřeními v křižovatkách.

 

Dílčí cíle

B1: Síť chráněné infrastruktury pro cyklisty

Opatření:

 • B1.1: Páteřní síť cyklostezek podél vodních toků
 • B1.2: Nové trasy pro cyklisty místo nebezpečných úseků ve městech
 • B1.3: Cyklostezky pro dostupnost měst z blízkého okolí (Machnín, Mníšek)

 

B2: Řešení provozu na hlavních ulicích měst

Opatření:

 • B2.1: Řešení kritických úseků se silným  provozem automobilů pruhy pro cyklisty
 • B2.2: Řešení kritických míst v křižovatkách
 • B2.3: Řešení souběhu tramvajové a cyklistické dopravy

 

B3: Řešení bodových závad bezpečnosti cyklistů

Opatření:

 • B3.1: Bezpečnostní inspekce dnešního stavu
 • B3.2: Řešení kolizních křižovatek
 • B3.3: Řešení v okolí zastávek VD

 

 

C Podporovaná jako pozitivní zážitek

Pokud je cyklistům umožněna pohodlná a bezpečná jízda, může být cyklistická doprava přitažlivým způsobem přemisťování. To může zajistit další přesun lidí k cyklistické dopravě.

 

Dílčí cíle

C1: Infrastruktura pro vyšší atraktivitu cyklistické dopravy na okrajích měst

Opatření:

 • C1.1: Vyznačení kvalitních napojení na turistické trasy (Machnín, Mníšek)
 • C1.2: Nové cesty pro cyklisty a pěší, rekonstrukce cest
 • C1.3: Cyklisté v rekreačních zónách města

 

C2: Orientace pro návštěvníky, turisty

Opatření:

 • C2.1: Rekreační cyklotrasy pro podporu návštěvnosti měst
 • C2.2: Informační kampaň – cyklisté přijeďte do Liberce a Jablonce
 • C2.3: Doprovodná infrastruktura – odpočívky, hřiště

 

C3: Orientace pro návštěvníky, turisty

Opatření:

 • C3.1: Propagace cyklistické dopravy po městech v médiích
  • Vytvořit specifický akční plán marketingové podpory cyklistické dopravy, spolupráce se zaměstnavateli, školami a dalšími subjekty
 • C3.2: Informační kampaně na webu měst
  • Realizovat kampaň „Do práce na kole“
  • Realizovat kampaň „Do školy na kole“
  • Realizovat kampaň „Nakupuj na kole“
 • C3.3: Orientační značení pro cyklisty
  • Projekt pasportu a doplnění orientačního značení pro cyklisty
 • C3.4: Informace do map – cykloserver.cz, mapy.cz o městské infrastruktuře
  • Pravidelná aktualizace dat o cyklistické infrastruktuře

 

Dokumenty ke stažení

Plán rozvoje cyklodopravy a přílohy: příloha 1 – stav a příloha 2 – návrh