PODPORA ČISTÉ MOBILITY - LIBEREC, MĚSTO PRO ŽIVOT

Specifickým cílem je přispět ke změně vžitých stereotypů chování obyvatel města v oblasti dopravy ve prospěch čisté a aktivní mobility skrze osvětové kampaně s využitím různých aktivit při zapojení všech cílových skupin.