AKTIVITY PROJEKTU

 

11/2019  Žádost o uvolnění finančních prostředků

10/2019  Účast na běžeckých závodech Nature Run v Liberci

09/2019  Realizace Evropského týdne mobility

07/2019  Účast na hudebním festivalu Benátská!

06/2019  Cyklohlídky v Jizerských horách

06/2019  Cyklohlídky v Jizerských horách
               Účast na MTB marathonu Malevil CUP v Jablonném v Podještědí
               Den s Integrovanými záchrannými složkami v Jablonci nad Nisou 
               Den s Policií ČR v Liberci

05/2019  Cyklohlídky v Jizerských horách
               Cyklohlídky s Libereckou Městskou policií
               (cyklostezka U Nisy, cyklostezka Barvířská)
               Účast na akci S rodinou do Vesce

04/2019  Účast na běžeckých závodech SkyRase Ještěd
               Zahájení sezóny na dětském dopravním hřišti v Liberci
               Den s Integrovanými záchrannými složkami v Liberci

03/2019  Účast na veletrzích Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou
               a For Bikes v Praze

01/2019  Příprava osvětových akcí v rámci projektu

12/2018  Zajištění nezbytných dokumentů pro uzavření smlouvy
               o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

10/2018  Kulatý stůl k cyklodopravě

10/2018  Pilotní provoz mobilní aplikace

09/2018  Realizace Evropského týdne mobility

08/2018  Uzavření smlouvy s dodavatelem mobilní aplikace Umotional s.r.o.

07/2018  Příprava zadávací dokumentace pro tvorbu mobilní aplikace

05/2018  Projekt doporučen k financování

04/2018  Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR

02/2018  Příprava a podání projektové žádosti