Projekt: Podpora čisté mobility – Liberec, město pro život

Program: Státní fond životního prostředí

Program nabízí ve výzvě 11/2017 podporu v rámci Národního programu Životní prostředí na Osvětové projekty z oblasti čisté mobility.

Období realizace:  1. 8. 2018 – 31. 10. 2019

Předpokládané celkové výdaje: 1 249 900 Kč

Výše dotace: max. 999 920 Kč, tj. 80 %

Vlastní podíl SML: min. 249 980 Kč

Akceptační číslo projektu: 03481862

 

 

DEFINICE PROJEKTU

Projekt je zaměřen na zlepšení veřejného povědomí o problematice čisté mobility (nízkoemisní a bezemisní přeprava) a podpoře aktivní mobility (vlastní fyzický pohyb) pro obyvatele města Liberec.

V rámci projektu dojde k realizaci osvětové kampaně při využití participativních metod, tj. proběhnou semináře, happeningy, výstavy a soutěže. Dále dojde ke zpracování analýzy povědomí obyvatel o čisté mobilitě a bude vytvořena webová i mobilní aplikace umožňující vyhledávání vhodné cyklistické či pěší trasy, v kombinaci s využitím MHD.

Specifickým cílem je přispět ke změně vžitých stereotypů chování obyvatel města v oblasti dopravy ve prospěch čisté a aktivní mobility skrze osvětové kampaně s využitím různých aktivit při zapojení všech cílových skupin.

Projekt má rovněž ambici vést diskusi s veřejností o podobě veřejného prostoru jako města pro kvalitní život jeho obyvatel obecně a přinést konkrétní nástroj podporující aktivní mobilitu ve městě – aplikaci pro aktivní mobilitu v Liberci.

 

KONKRÉTNÍMI CÍLI JSOU:

  • Zvýšit povědomí o výhodách alternativních pohonů v konkrétních dopadech na zdraví a životní prostor ve městě spolu s konkrétními ukázkami řešení (e-mobilita, nízko-emisní zóny, město krátkých vzdáleností atp.).
  • Systematicky informovat obyvatele města o čisté mobilitě spolu s konkrétními příklady (příklady dobré praxe) a přispět tak ke změně jejich postojů, které se projeví ve volbě dopravního prostředku.
  • Zvýšit počet obyvatel aktivně využívajících kolo, chůzi a MHD k dopravě ve městě.
  • Aktivně zapojit obyvatele města Liberec do diskuse o čisté mobilitě v podmínkách města a podobě veřejného prostoru.