Harmonogram

Harmonogram

2017
Prosinec 15

Dopravní model – prognóza

Květen 3

Vyhodnocení průzkumu dopravního chování

Březen 31

Dokončení Komunikační strategie

Leden 31

Plán veřejné dopravy

Leden 31

Plán cyklodopravy