Harmonogram

Harmonogram

2018
Duben 4

Schváleno Ministerstvem dopravy ČR

Komise pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR konstatovala soulad SUMF Liberce – Jablonce nad Nisou se stanovenými požadavky.
Březen 22

Schváleno Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou

Únor 22

Schváleno Zastupitelstvem města Liberce

Únor 13

Schváleno Radou města Liberce

Únor 12

Komise dopravy Rady města Liberce projednala schválila výstupy projektu

Leden 31

Předán Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou období 2017-2023. Plán rozvoje cyklodopravy nebyl převzat z důvodu vad v analytické části

2017
Prosinec 15

Dopravní model – prognóza

Prosinec 12

Řídicí skupina projednala vypořádání připomínek

Prosinec 11

Komise dopravy Rady města Liberec projednala návrh obou plánů a vznesla připomínky

Listopad 14

Schválil návrh obou plánů Dopravní výbor Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Listopad 1

Řídicí skupina projednala návrh obou plánů SUMF, bylo navrženo prodlouži termín zpracování do 31.1.2018 k zapracování připomínek

Září 19

Proběhl Kulatý stůl na téma Akční plán rozvoje cyklodopravy na rok 2018

Září 19

Třetí jednání pracovních pracovní skupiny (PS VD a PS cyklo), které hodnotily návrh vize, cílů, opatření jednotlivých plánů.

Září 19

Veřejné projednání k hodnocení navrhovaných opatření v Liberci proběhla

Září 14

Veřejné projednání k hodnocení navrhovaných opatření v Jablonci nad Nisou

Srpen 30

30.8. – 30.9. probíhala Anketa č.3 – vyhodnocení priorit opatření

Červen 14

14.6 – 14.8. probíhala Anketa č.2 – bariéry pro volbu mobility

Červen 5

Řídicí skupina projednala problémy, schvalovala návrh vize, cílů a opatření

Květen 13

Druhé jednání pracovních skupin na téma problémů

Květen 3

Vyhodnocení průzkumu dopravního chování