Harmonogram

 

HARMONOGRAM

2021
Květen

Veřejné projednání SEA

Únor

Veřejné projednání Návrhové části PUMM

2020
Listopad

Veřejné projednání k problémům a potřebám území

Září

Zahájení sociodopravního průzkumu

Červen

Zahajovací setkání Řídicí skupiny a Pracovních skupin

23. června

Duben

Příprava komunikační strategie