JAK BUDEME CESTOVAT ZÍTRA

V rámci Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou (Plán) byl zpracován konvenční čtyřstupňový model dopravní poptávky v prostředí PTV Visum. Model je kompletně multimodální a pracuje s následujícími dopravními módy: osobní a nákladní automobilová doprava, veřejná hromadná doprava, cyklistická a pěší doprava.

V prvním kroku byl vytvořen model stávajícího stavu, který byl pro tyto účely definován jako rok 2018 po zprovoznění silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Po zkalibrování modelu současného stavu byl následně tento použit pro modelaci návrhového stavu. V rámci modelování návrhového stavu byla provedena prognóza dopravy pro návrhový horizont 2030 a prognostickou maticí byla zatížena návrhová síť obsahující změny silniční sítě, jakož i nové tramvajové tratě a změny linkového vedení autobusové dopravy.

 

Obrázek 1 Kartogram zatížení individuální automobilovou dopravou v roce 2030

 

Obrázek 2 Kartogram zatížení veřejnou hromadnou dopravou v roce 2030

 

 

Obrázek 3 Kartogram zatížení nemotorovou dopravou v roce 2030

 

Dokumenty ke stažení

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou Multimodální dopravní model

 

Zpráva dopravní model

Zpráva dopravní model 14 příloh

1) IAD stav špička

2) IAD stav 24h

3) IAD návrh špička

4) IAD návrh 24h

5) IAD rozdíl 2030-2018

6) VHD stav špička

7) VHD stav 24h

8) VHD návrh špička

9) VHD návrh 24h

10) Nemotorová stav

11) Nemotorová návrh

12) IAD návrh 2023 24h

13) VHD návrh 2023 24h

14) Nemotorová návrh 2023