JAK CESTUJEME DNES

Průzkum dopravního chování byl proveden v březnu 2017 za účelem popsat dopravní chování obyvatel Liberecka a Jablonecka starších 6 let ve dnech 4.3., 7.3. a 14.3. 2017.

Celkem bylo realizací výzkumu získáno 1098 dotazníků o dopravním chování obyvatel

Průměrná domácnost měla 2,7 osoby

75 % osob starších 18 let má řidičský průkaz (83 % mužů, 68 % žen)

55 % obyvatel bydlí na sídlišti

 

Složení respondentů, kteří poskytli odpověď

Průměrná domácnost v regionu má 2,7 osob

46 % domácností vlastní 1 automobil, 24 % domácností 2 automobily

V regionu připadá 0,48 osobního automobilu / osobu

41 % majitelů parkuje automobil na veřejném pozemku, 38 % v garáži či na vlastním pozemku

60 % majitelů může parkovat u svého pracoviště

46 % obyvatel může kdykoliv využívat pro cesty automobil, 33 % může využívat kdykoliv jízdní kolo

Průměrná délka cesty automobilem v regionu byla 25 minut, prostředky MHD 23 minuty.

 

16 % respondentů v rozhodný den nikam necestovalo z následujících důvodů

 

Nejvíce cest probíhá mezi 7. a 8. hodinou ranní, kdy se uskutečnilo až 17 % všech cest

 

Nejvíce využívaným druhem dopravy je v pracovním dnu individuální automobilová doprava se 46 % cest, veřejnou dopravou cestovalo 34 % cestujících, 19 % vykonalo cestu pěšky. V sobotu jezdí autem 52 % cestujících, hromadnou dopravou 31 % , pěšky 16 %

Podíl IAD : HD obyvatel řešeného území činí v pracovní den 58 : 42 a v sobotu 63 : 37. V Liberci a okolí činil podíl IAD : HD v pracovní den 58 : 42 a v sobotu 63 : 37, v Jablonci nad Nisou a okolí činil podíl  v pracovní den 63 : 37 a v sobotu 72 : 28.

 

 

Z cestovních deníků respondentů bylo též vyhodnoceno, jaký podíl obyvatel použil v rozhodný den městskou hromadnou dopravu. V Liberci a okolí činí podíl obyvatel, kteří použili MHD 36 % v pracovním dnu a 33 % v sobotu, v Jablonci nad Nisou využilo v pracovním dnu MHD 27 % obyvatel a v sobotu 15 %

Úterý

               Liberec a okolí                                                           Jablonec n. Nisou a okolí

Sobota

               Liberec a okolí                                                           Jablonec n. Nisou a okolí

 

Nejčastějším důvodem cest byly v pracovním dni cesty do práce, do školy a za nákupy. V sobotu byl nečastějším důvodem cesty shodně rekreace a cesta do práce následované cestou za nákupy

Sobota

 

Úterý

 

Dokumenty ke stažení

Průzkum dopravního chování a příloha – databáze cestovních deníků