KE STAŽENÍ

Plán rozvoje cyklodopravy a přílohy

SUMF – Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a přílohy

Průzkum dopravního chování a příloha

Zpráva dopravní model a  přílohy

Návrh komunikační strategie

CYKLISTICKÁ DOPRAVA – VIZE A CÍLE: Jaká by měla být cyklistická doprava v roce 2030?

VEŘEJNÁ DOPRAVA – VIZE A CÍLE: Jaká by měla být veřejná doprava v roce 2030?

Vyhodnocení 3. dotazníku (Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy a Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?)

Vyhodnocení z projednání s veřejností na náměstí Dr. E. Beneše z 19.9. 2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Cyklistická doprava : 19.9.2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Veřejná doprava : 19.9.2017  

Zápis z veřejného projednání v Jablonci and Nisou ze dne 14.9.2017

Dopravní model sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou

Anketní průzkum dopravního chování 26.5. 2017

Zápis z jednání pracovní skupiny veřejné dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z jednání pracovní skupiny cyklistické dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z veřejného projednání v Liberci ze dne 18.4. 2017

Zápis z veřejného projednání v Jablonci nad Nisou ze dne 12.4. 2017

Řídící a pracovní skupiny

Zápis z úvodního informativního setkání 14.2. 2017