KE STAŽENÍ

Plán rozvoje cyklodopravy a přílohy:  příloha 1 – stav  příloha 2 – návrh

SUMF – Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a přílohy

Zpráva dopravní model

Zpráva dopravní model 14 příloh

1) IAD stav špička

2) IAD stav 24h

3) IAD návrh špička

4) IAD návrh 24h

5) IAD rozdíl 2030-2018

6) VHD stav špička

7) VHD stav 24h

8) VHD návrh špička

9) VHD návrh 24h

10) Nemotorová stav

11) Nemotorová návrh

12) IAD návrh 2023 24h

13) VHD návrh 2023 24h

14) Nemotorová návrh 2023

Průzkum dopravního chování a příloha – databáze cestovních deníků

Návrh komunikační strategie

Vyhodnocení 3. dotazníku: Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy a Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?

Vyhodnocení 2. dotazníku: Proč se nejezdí MHD a na kole a co vadí, těm, kteří jezdí?

Vyhodnocení 1. dotazníku: Problémy veřejné a cyklistické dopravy

Vyhodnocení z projednání s veřejností na náměstí Dr. E. Beneše z 19.9. 2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Cyklistická doprava : 19.9.2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Veřejná doprava : 19.9.2017  

Zápis z veřejného projednání v Jablonci and Nisou ze dne 14.9.2017

Zápis z jednání pracovní skupiny veřejné dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z jednání pracovní skupiny cyklistické dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z veřejného projednání v Liberci ze dne 18.4. 2017

Zápis z veřejného projednání v Jablonci nad Nisou ze dne 12.4. 2017

Organizační struktura projektu

Zápis z úvodního informativního setkání 14.2. 2017