KE STAŽENÍ

Komunikační strategie PUMM

PUMM – 2. jednání Pracovní skupiny Liberec

PUMM – 2. jednání Pracovní skupiny Jablonec nad Nisou

Videozáznam z veřejného projednání plánu udržitelné mobility města Liberec ( 25.11.2020)

Videozáznam z veřejného projednání plánu udržitelné mobility města Jablonec nad Nisou ( 25.11.2020)

Průzkum dopravního chování

Veřejné projednání Liberec

Veřejné projednání Jablonec nad Nisou

Videozáznam z veřejného projednání plánu udržitelné mobility měst Liberec a Jablonec nad Nisou (17.3.2021)

Analytická část  a přílohy:

Příloha 1: Cyklistická infrastruktura v řešeném území, stav 2020
Příloha 2: Hluková studie_komentář hodnocení budov
Příloha 3: Hluková studie_Nařízení vlády č.272/2011 Sb.
Příloha 4: Hlukové mapy_SEA
Příloha 5: Hluková studie_1
Příloha 6_Hluková studie_2
Příloha 7: Hluková studie_3
Příloha 8: Hluková studie_4
Příloha 9: Hluková studie_5
Příloha 10: Hluková studie_6
Příloha 11: Rozptylová studie_1
Příloha 12: Rozptylová studie_2
Příloha 13: Rozptylová studie_mapa referenčních bodů
Příloha 14: Rozptylová studie_zdroje_ovzduší
Příloha 15: Rozpylová studie_mapy izolinií
Příloha 16: Rozptylová studie_sumární výsledky
Příloha 17: Statická doprava_podrobné výsledky průzkumu_LBC
Příloha 18: Statická doprava_výstupy za jedntl. bloky_LBC
Příloha 19: Statická doprava_podrobné výsledky průzkumu_JBC
Příloha 20: Statická doprava_výstupy za jedntl. bloky_JBC
Příloha 21: průzkum parkování_pasport 

Návrhová část  a přílohy:

Příloha 1: Akční plán
Příloha 2: Indikátory a monitoring
Příloha 3: Návrh řešení nemotorové dopravy_LBC
Příloha 4: Návrh řešení nemotorové dopravy_JBC
Příloha 5: Nemotorová doprava_kartogram
Příloha 6: Nové tramvajové tratě a doplnění uliční sítě 2030_LBC
Příloha 7: Nové tramvajové tratě a doplnění uliční sítě 2050_LBC
Příloha 8: Nové tramvajové tratě a doplnění uliční sítě 2030_JBC
Příloha 9: Tramvají do Rochlice_2030_kartogram
Příloha 10: Tramvají do Rochlice_kartogram-2030
Příloha 11: Kartogram_bez tramvaje do Rochlice 2030
Příloha 12: Kartogram-2030-vd-sp-h-bez-tramvaje-do-Rochlice
Příloha 13-zamezeni-prujezdu-centrem-liberce
Příloha 14: Zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-2
Příloha 15: Zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-3-e_a3-sirka
Příloha 16: Zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-4-e_a3-sirka
Příloha 17: Zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-5-e_a3-sirka
Příloha 18: Zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-6-e_a3-sirka
Příloha 19: Kartogram-2030-iad-zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-1-etapa_a3
Příloha 20: Kartogram-2030-iad-zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-2-etapa_a3
Příloha 21: Kartogram-2030-iad-zamezeni-prujezdu-centrem-liberce-3-etapa_a3
Příloha 22: Omezeni-prujezdnosti-dolnim-centrem-jablonce-nad-nisou
Příloha 23: Omezeni-prujezdnosti-dolnim-centrem-jablonce-nad-nisou-sirsi-vztahy_a3
Příloha 24: Kartogram-2030-iad-omezeni-prujezdnosti-centrem-jablonce-nad-nisou_a3
Příloha 25: Kartogram-2030-iad-24-hodin_a0
Příloha 26: Kartogram-2030-iad-sp-h-a0
Příloha 27: Navrh-rozsireni-zony-placeneho-stani-liberec
Příloha 28: Navrh-zavedeni-zony-placeneho-stani-jablonec-nad-nisou

Dopravní model  a přílohy:

Příloha 1: Kartogram_iad_2020
Příloha 2: Kartogram_nemotorova_2020
Příloha 3: Kartogram_vhd_2020
Příloha 4: a0_kartogram_iad_2020
Příloha 5: a0_kartogram_nemotorova_2020
Příloha 6: a0_kartogram_vhd_2020
Příloha 7: DOPRAVNÍ MODEL.ver

Plán rozvoje cyklodopravy a přílohy:  příloha 1 – stav  příloha 2 – návrh

SUMF – Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a přílohy

Zpráva dopravní model

Zpráva dopravní model 14 příloh

1) IAD stav špička

2) IAD stav 24h

3) IAD návrh špička

4) IAD návrh 24h

5) IAD rozdíl 2030-2018

6) VHD stav špička

7) VHD stav 24h

8) VHD návrh špička

9) VHD návrh 24h

10) Nemotorová stav

11) Nemotorová návrh

12) IAD návrh 2023 24h

13) VHD návrh 2023 24h

14) Nemotorová návrh 2023

Průzkum dopravního chování a příloha – databáze cestovních deníků

Návrh komunikační strategie

Vyhodnocení 3. dotazníku: Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření vyššímu využívání hromadné dopravy a Jak podle Vás přispějí navrhovaná opatření k většímu využívání kol pro cesty po městech?

Vyhodnocení 2. dotazníku: Proč se nejezdí MHD a na kole a co vadí, těm, kteří jezdí?

Vyhodnocení 1. dotazníku: Problémy veřejné a cyklistické dopravy

Vyhodnocení z projednání s veřejností na náměstí Dr. E. Beneše z 19.9. 2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Cyklistická doprava : 19.9.2017

Zápis z jednání – 3. pracovní skupina – Veřejná doprava : 19.9.2017  

Zápis z veřejného projednání v Jablonci and Nisou ze dne 14.9.2017

Zápis z jednání pracovní skupiny veřejné dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z jednání pracovní skupiny cyklistické dopravy ze dne 3.5. 2017

Zápis z veřejného projednání v Liberci ze dne 18.4. 2017

Zápis z veřejného projednání v Jablonci nad Nisou ze dne 12.4. 2017

Organizační struktura projektu

Zápis z úvodního informativního setkání 14.2. 2017