O projektu

Města a jejich dopravní sítě reagují na technologický, demografický a ekonomický vývoj pomalu. Podoba ulic Liberce i Jablonce nad Nisou odpovídá podmínkám 19. století, kdy byly tyto ulice vybudovány. Od té doby se však hustota i rychlost dopravy ve městech dramaticky zvýšila.

Aby řešení prudkých společenských změn zůstalo odolné vůči vlivu měnících se politických reprezentací a bylo zároveň vyvážené, pomáhají mu dlouhodobé vize obsažené v komplexní strategické dokumentaci.

V současnosti vzniká Plán udržitelnosti městské mobility, který přispívá k řešení všech druhů dopravy.

Dopravní infrastruktura zahrnuje:

 • Poptávku po mobilitě
 • Pěší dopravu
 • Cyklistickou dopravu
 • Veřejnou hromadnou osobní dopravu
 • Nákladní silniční a železniční dopravu
 • Městskou hromadnou dopravu
 • Dopravu v klidu
 • Individuální automobilovou dopravu a pozemní komunikace
 • Organizaci a řízení provozu, informační a telematické systémy

Úkolem plánu je vytvořit systém udržitelné dopravy.

Udržitelná doprava je:

 • Dostupná všem
 • Kvalitní
 • Moderní
 • Bezpečná
 • Efektivní
 • Neškodí životnímu prostředí

Plán vychází z již zpracovaných dokumentů a bude sloužit jako podklad pro dopravní a regulační plány.

Plán je založen na sběru velkého množství informací jako:

 • Průzkum dopravního chování
 • Dopravní průzkumy autobusové dopravy, městské hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy, dopravy v klidu (parkovací plochy)
 • Vyhotovení modelových výpočtů imisí a hlukových zátěží
 • Vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Na základě souhrnného vyhodnocení bude vytvořen návrh rozvoje dopravy v území a následně zvolena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému minimálně pro okruh veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, individuální automobilové dopravy a pozemních komunikací, dopravy v klidu a managementu mobility.

Na podobu výsledného návrhu budou mít prostřednictvím projednávání vliv pracovní skupiny, politici, partneři projektu, odborníci i veřejnost.

V průběhu zpracování plánu vznikne dopravní model pro dva horizonty – 2020 (současné období) a 2030 (výhledové období).

Plán se týká území společné sítě MHD měst a obcí:

 • Liberec
 • Jablonec and Nisou
 • Bedřichov
 • Janov nad Nisou
 • Lučany nad Nisou
 • Nová Ves nad Nisou
 • Pulečný
 • Rádlo
 • Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Kryštofovo údolí
 • Stráž nad Nisou
 • Šimonovice.